De noodzaak van persoonlijk leiderschap in bedrijven

De transitie van ego- naar ecosysteem

De noodzaak van persoonlijk leiderschap in bedrijven is het gevolg van de tijd waarin we leven: We staan aan het begin van een transitie die grote gevolgen heeft hoe organisaties zijn georganiseerd. Een belangrijk kenmerk van deze transitie is dat “ego” vervangen wordt door “eco”. Het ego kent vanuit de psychologie als kern voor de mens de karaktereigenschappen, de normen en waarden en de uiteindelijk gevormde persoonlijkheid. Allerlei ervaringen, zowel negatief als positief, vormen het ego. Een te sterk gevormd ego deelt niet, stelt zichzelf voorop, heeft geen respect en is opportunistisch. Dit geldt zowel op persoonlijk als op organisatie niveau.

De noodzaak van persoonlijk leiderschap in bedrijvenEcosysteem

Het ecosysteem (de natuur) is waar wij als mens uit zijn ontstaan en onderdeel van zijn. Daar werken principes zoals overleven en aanpassen, die het ecologische systeem beïnvloeden en vormen. Een organisme, plant of dier past zich aan de omstandigheden aan en leert met deze adaptieve eigenschappen te overleven. De natuur kent geen afval, dat is een menselijke uitvinding. Het ecologische systeem stemt af, het is in balans, het geeft en neemt. Het is circulair en duurzaam.

Egosysteem

Organisaties gebaseerd op het ego model van de 20e eeuw verliezen steeds meer terrein omdat ze de mens en aarde uitputten. Een tweede oorzaak is, dat niet langer de organisatie centraal staat maar de klant en zijn omgeving. Niet langer wil de klant zich schikken naar een organisatiestructuur maar dient de organisatiestructuur mee te bewegen met de wensen van de klant. Deze verschuiving van aandacht heeft grote gevolgen voor het type leiderschap, organisatiemodel en manier van samenwerken. Hedendaagse succesvolle organisaties ontwikkelen zich steeds meer richting een ecosysteem met respect voor mens en natuur.

Adaptieve eigenschappen

Van ego naar eco betekent dat een organisatie niet langer meer hiërarchisch is maar zijn de leidinggevenden, medewerkers en klanten op elkaar afgestemd als een organisch netwerk op gelijkwaardige basis. De kwaliteit van elke medewerker staat hierin centraal en hij/zij krijgt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen plek in de organisatie en ontwikkeling. Adaptieve eigenschappen als flexibiliteit, creativiteit, onderscheidend vermogen, kritisch denken en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke kenmerken van de medewerker van vandaag. Deze eigenschappen succesvol inzetten vergt persoonlijk leiderschap van medewerkers.

De 5 redenen om in te zetten op persoonlijk leiderschap in bedrijven

Persoonlijk leiderschap staat voor eigen keuzes maken en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Deze manier van eigen regie nemen maakt het mogelijk dat organisaties snel, flexibel en op een zelforganiserende manier kunnen inspelen op de steeds veranderende behoeften van hun klanten.

Hieronder een samenvatting van de 5 redenen waarom organisatie zouden moeten inzetten op de ontwikkeling van persoonlijke ontwikkeling:

  • Organisaties transformeren van ego naar een eco systeem
  • Klantgericht werken wordt de norm i.p.v. taakgericht
  • Persoonlijke ontwikkeling wordt steeds belangrijker voor medewerkers
  • Toenemende complexiteit en diversiteit op de werkvloer
  • Multidisciplinaire en multiculturele (zelfsturende)teams worden steeds meer de norm

Conclusie

Wil je als organisatie blijven voortbestaan, dan is het meebewegen met de huidige transitie en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap bij medewerkers onontbeerlijk.

Geschreven door: onze trainer Sybren van der Schaar

Offerte aanvragen
Terug naar het blog overzicht