Traditioneel leidinggeven maakt plaats voor Verbindend leiderschap

In de voorbereiding voor een training bij een klant van ons, werd ik gewezen op de inspirator Jef Steas. Nog nooit van gehoord dus het eerste wat ik deed was googlen. Niet alleen hijzelf lacht hard om zijn eigen grappen, bij mij ontsnapte er af en toe ook iets wat op een lach leek. In één van zijn lezingen deed hij een betoog tegen: 1. Een diploma 2. Een functiebeschrijving en 3. Een pensioen. Zijn uitgangspunt is vrij vertaalt in mijn eigen woorden, dat als je werkt vanuit je kracht en talenten en je de ruimte krijgt om waarde toe te voegen je helemaal niet met pensioen wil. En hij kan het weten want hij is de 60 gepasseerd.

Traditioneel leidinggeven maakt plaats voor Verbindend leiderschapHet goede gesprek: Continue feedback

Grappig genoeg kwam ik afgelopen tijd op verschillende manieren met deze filosofie in aanraking. ‘Het beoordelingssysteem is niet meer van deze tijd, we willen inzetten op continue feedback en het goede gesprek.’ ‘We zijn op zoek naar een vorm van leiderschap die mensen in staat stelt om te werken vanuit hun talenten’. Voorbeelden van vragen uit organisaties waar we mee werken.

Mensen inzetten als hulpmiddel kan niet meer

De traditionele manier van leiderschap volstaat niet meer. De tijd dat we mensen inzetten als hulpmiddel om bedrijfsdoelen te realiseren is voorbij. We hebben creativiteit, autonomie en lef nodig om de steeds complexere vraagstukken op te lossen en om te innoveren. Taken uitvoeren die vooraf zijn vastgelegd in een functiebeschrijving werkt beperkend. Medewerkers die vanuit verbinding met zichzelf, met de ander en met het ‘hogere’ doel waarde toevoegen, dat werkt bevrijdend.

Moderne manier van leiderschap

We hebben deze beweging waarin we autonomie meer eren, willen stimuleren door te werken met zelfsturende teams. In veel gevallen blijkt dat nog een hele uitdaging. Iemand die de lijnen uitzet en het voortouw neemt werkt verhelderend. Niet raar dat er een moderne vorm van leiderschap steeds meer terrein wint in het bedrijfsleven. Verbindend leiderschap is een waardige tegenhanger van de traditionele manier van leidinggeven.

Toenemende behoefte aan verbinding

Maar er is meer. Er is namelijk nog een andere reden om verbindend leiderschap in te zetten in een organisatie. En dat is de toenemende behoefte aan verbinding. Verbinding met de ander, maar ook met onszelf. Want hoe vaak negeren we onze eigen behoeften niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat we onze gedachten laten bepalen hoe we ons gedragen en voelen? We worden opgeleid en getraind om ons denken goed te ontwikkelen maar op school leer je niet hoe je op een gezonde manier verbinding kunt maken met je interne belevingswereld. Mindfulness, yoga en meditatie wordt niet voor niets steeds meer ingezet door een breed publiek. Even een moment voor jezelf om af te stemmen op je gevoel en wensen, dat is broodnodig. Vanuit de verbinding met jezelf kan je je verbinden met anderen. Met de organisatie waar je voor werkt, met je collega’s met je vrienden, partner en kinderen.

Spannend: werken vanuit vrijheid en vertrouwen

Maar veranderen is spannend. Verbindend leiderschap is iets nieuws. Het vraagt namelijk om een andere houding. Een houding waarbij we werken vanuit vertrouwen in plaats van controle. Want met vrijheid en vertrouwen krijgen anderen ook verantwoordelijkheid en ruimte. Dit vraagt om loslaten, sturen op afspraken en het goede gesprek voeren, hoe spannend het ook is. Niet alleen leiders spelen hier een belangrijke rol in. Iedereen in de organisatie draagt hier aan bij. Een organisatiecultuur veranderen doe je samen. En ja, goed voorbeeld doet volgen.

Geschreven door: Susanne Amoraal

Offerte aanvragen
Terug naar het blog overzicht