Omgaan met verandering als leidinggevende

5 tips om flexibel mee te bewegen en toch krachtig leiderschap te tonen

Een organisatieverandering? Een nieuw systeem integreren? Een fusie of bedrijfsgroei? Dat heeft vaak nogal wat voeten in de aarde en vraagt ook veel van jou als leidinggevende! Je zit vaak gevangen tussen de belangen van degenen die de strategie bepalen (de directie bijvoorbeeld), het team waar jij onderdeel vanuit maakt en de belangen van het team waar je leiding aan geeft.

In zulke situaties wordt er een beroep gedaan op jouw leidinggevende skills: flexibel en toch krachtig. Maar hoe doe je dat dan? Wij hebben 5 tips samengesteld voor het omgaan met verandering als leidinggevende.

Omgaan met verandering als leidinggevendeOmgaan met verandering als leidinggevende

Tip 1: Zelfonderzoek: wat wil ik zelf in deze situatie?
Een belangrijk, maar veelal vergeten, uitgangspunt bij het omgaan met verandering als leidinggevende is om even de tijd te nemen voor een stukje zelfonderzoek. Wat wil jij? Wat zijn jouw gevoelens en behoeften met betrekking tot de verandering? Wat is jouw rol? Past deze verandering wel bij jouw waarden? Of moet je teveel van jezelf aan de kant zetten?

Pas als je duidelijk hebt hoe het voor jou is, kun je je aandacht geven aan anderen. Door jezelf de juiste vragen te stellen en voldoende zelfreflectie toe te passen, ben je zelfs beter in staat om er voor anderen te zijn. Jouw eigen frustratie of enthousiasme over de verandering hoef je niet (onbewust) te projecteren op anderen.

Tip 2: Neem een nieuwsgierige houding aan
Als je jouw eigen gevoelens, behoeften en belangen helder hebt, ontstaat er ruimte om te luisteren naar anderen. Ga op onderzoek naar de verschillende belangen binnen de organisatie. Neem een nieuwsgierige houding aan, stel vragen en luister oprecht. Door niet te veroordelen of jouw zienswijze aan een ander op te dringen kun je een krachtige leider zijn.

De informatie die je vergaart biedt je de kans om te weten te komen waar jij, de directie, het managementteam en het team waar je leiding aan geeft rekening mee moeten houden. Je ontdekt waar je slim op in kan spelen en hoe je er kunt zijn voor je collega’s en degenen aan wie je leiding geeft.

Tip 3: Communiceer op een heldere manier
Onduidelijkheid! Dat is vaak wat mensen het lastigst vinden als ze te maken krijgen met veranderingen. Daarom aan jou de taak: verwachtingen managen. Zodra er helder is wat er is besloten en wat de consequenties zijn, draai er dan niet om heen. Slecht nieuws kun je beter direct brengen. Recht voor zijn raap.

Kies een passende methode om tijdens het veranderingsproces het team waar je leiding aan geeft zoveel mogelijk te informeren. Door hen bij elke stap te betrekken en om hun input te vragen creëer je commitment en zo min mogelijk weerstand. Een passende methode kan in jouw geval anders zijn dan die van je collega. Kies een manier die bij jou en je teamleden past: één-op-één gesprekken, een teammeeting of regelmatig een digitale update. Er is geen goed of fout.

Tip 4: Zorg voor de juiste begeleiding (ook voor jezelf)
Stem af op wat je omgeving nodig heeft. Je hebt te maken met verschillende belangen: die van de directie, het team waar jij onderdeel vanuit maakt en het team waar je leiding aan geeft. In ieder team zitten individuen met hun eigen behoeften en voorkeuren. Wat kun jij bieden binnen de mogelijkheden? De één heeft alleen een luisterend oor nodig, de ander wil een actieplan en weer een ander heeft een schop onder z’n … nodig.

En wat heb je zelf nodig? Om te kunnen geven is het belangrijk dat je ook ontvangt. Jij hebt misschien behoefte aan duidelijkheid, begrip of overleg. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn. Niemand heeft er iets aan als jij uiteindelijk met een burn-out thuis zit. Durf om begeleiding en hulp te vragen op een constructieve manier.

Tip 5: Signaleer de kansen en grijp ze!
Zet je roze bril op. Door met een positieve blik naar de veranderingen te kijken, zie je de mogelijkheden voor je gezichtsveld opdoemen. Misschien komt er wel een plek vrij voor de volgende stap in jouw carrière. Misschien heb je eindelijk een keer dat gesprek van hart tot hart met die ondoorgrondbare collega. Of misschien heb je de kans om voor een grote groep te presenteren terwijl je dacht dat je dat niet durfde.

Verandering biedt ook kansen. De vraag is of je ze signaleert én of je de moed hebt om ze te pakken. Denk nog even aan de eerste tip. Wat wil jij? Wat is belangrijk voor je? En hoe kan deze verandering daaraan bijdragen?

Geschreven door: Susanne Amoraal

Offerte aanvragen
Terug naar het blog overzicht