Doelen voor een team

Onlangs vroeg iemand mij wat me in het verleden motiveerde om, als onderdeel van een team, mee te werken aan het realiseren van afdelingsdoelstellingen. Ik ging voor mezelf na wanneer ik hier plezier aan beleefde en wat mij daarin dreef. Achteraf kom ik tot de conclusie dat de werkschijf van vijf het antwoord geeft. In deze blog leg ik je uit hoe de werkschijf voor mij werkte en spreek ik de wens uit dat jij herkent in wat jij nodig hebt om met je team doelen te realiseren.

Doelen voor een teamDe werkschijf van vijf

De werkschijf bevat vijf elementen die voor jou en je collega’s belangrijk zijn om gewoon lekker te kunnen werken. De eerste drie komen van Daniel Pink. Hij benoemt in zijn boek Drive drie elementen: 1/autonomie, 2/vakmanschap en 3/zingeving. Vanuit mijn eigen heb ik er nog twee aangevuld. Deze twee zijn volgens mij mede bepalend voor medewerkers om gemotiveerd mee te werken aan de realisatie van doelen: 4/waardering en 5/veiligheid. Met de aanwezigheid van deze vijf elementen ontstaat vertrouwen en haal je de beste versie van jezelf naar boven.

De schijf van vijf aan het werk

Stel, je bent onderdeel van een team en met je collega’s werk je samen om de doelen van de afdeling te realiseren. Hoe kun jij dan de beste versie van jezelf laten zien? Dat werk als volgt. Vanuit autonomie (zelfstandigheid) pak en krijg je de ruimte om je werk te doen en om jezelf te kunnen laten zien. En stel jij voor jezelf jouw grenzen. Jouw vakmanschap bepaalt in welke mate jij je specialisme kunt inzetten binnen jouw afdeling en hoe jij je hierin het komend jaar kunt ontwikkelen – of hoe je gewoon je werk kunt doen. Zingeving bepaalt of jij ervaart dat je bijdraagt aan het realiseren van de doelen en of jij er daadwerkelijk toe doet. Ben je bijvoorbeeld trots op de zaken waar jij aan werkt? Waardering komt altijd als tweerichtingsverkeer. Niet alleen jij vindt het leuk om te horen dat je het goed doet, dat geldt ook voor je collega’s. Durf jezelf en je collega een compliment te geven! Veiligheid ervaar je als jij je kwetsbaar durft op te stellen en af en toe een risico neemt. En zelfs al slaag je niet meteen, de veiligheid op de afdeling stimuleert om het nog eens, op een andere manier te proberen. En jouw leidinggevende ondersteunt je hierbij.

Doelen realiseren

Als de elementen van de schijf van vijf aanwezig zijn dan ontstaat vertrouwen in wat je doet en wat je er voor terug krijgt. Ik noem dat wederkerigheid. Je ervaart dat je serieus wordt genomen en dat jouw inbreng er echt toe doet. Als je dat ook herkent bij je teamleden en je leidinggevende dan is eigenlijk alles mogelijk. Zit het even tegen dan ga je door, want je vertrouwt op waar jij en je team toe in staat zijn. Dat maakt dat je met elkaar verder gaat dan je vooraf zou kunnen bedenken. Stel je eens voor dat je onderdeel bent van een gemotiveerd team dat op deze manier doelen realiseert! Stel je eens dat je als team laat zien wat je realiseert en daar ook trots op bent. Schuif de Nederlandse soberheid opzij en vier je successen!

Een gemotiveerd team

Een gemotiveerd team motiveert zichzelf en is altijd betrokken. Het overkomt ze niet, ze maken het. Als de doelen niet duidelijk zijn, worden ze duidelijk gemaakt. Als er spelregels ontbreken, dan worden ze bedacht en als het spel niet lekker wordt gespeeld, dan wordt het bijgesteld. Dat is kenmerkend voor een team dat zich vertrouwt en vertrouwd voelt. Kijk eens hoe de werkschijf van vijf voor jou en je team kan werken. Ga er over in gesprek met elkaar en met je leidinggevende. Kijk wat jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Zet jezelf en elkaar aan en kijk naar wat er mogelijk is. Als jij meer wilt weten over hoe jij met jouw team doelen realiseert in een stimulerende omgeving, neem dan nu contact op.

Geschreven door: John Rijsdijk

Offerte aanvragen
Terug naar het blog overzicht