Innovatie: Gebruiken jullie het volledige potentieel?

Dit kan jullie organisatie leren van de natuur!

Van de natuur leren we dat complexe systemen zelf organiserend zijn en gebruik maken van effectieve feedback-lussen. De natuur werkt altijd in de richting van differentiatie en organisatie. Een cel splitst zich, vermenigvuldigt zich en na een aantal maanden komt er vanzelf een buitengewoon gestructureerd menselijk of dierlijk wezen tevoorschijn. Daar komt geen manager aan te pas. Iedere cel neemt gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid om te doen wat gedaan moet worden. Aangezien organisaties steeds complexer worden en innovatiever moeten zijn willen ze blijven voortbestaan, kunnen ze veel leren van de natuur.

Celdeling: een idee binnen een organisatie

Binnen een organisatie kun je een idee vergelijken met een cel. Een idee dient te worden opgedeeld: het dient vanuit verschillende perspectieven te worden bekeken. Vanuit die verschillende perspectieven ontstaat vanzelf een min of meer gestructureerde aanpak die leidt tot een product, proces of dienst. Voorwaarde voor deze organische benadering is dat medewerkers op het niveau zitten om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers dienen zich te ontwikkelen naar het niveau van persoonlijk leiderschap. De directie en het management vervult daarbij een essentiële voorbeeldrol.

Innovatie: Gebruiken jullie het volledige potentieel?Gebruiken jullie je volledige potentieel?

Cellen worden geboren en kunnen meteen aan de slag met hun volledig potentieel. Zij snappen meteen wat ze moeten doen om het totale organisme goed te laten functioneren. Mensen worden ook geboren met een potentieel. Dat potentieel bestaat uit talenten, intuïtie, waarden, overtuigingen en een persoonlijk missie. Maar helaas zorgen opvoeding, opleiding en levenservaring ervoor dat we slechts een klein deel van dat potentieel ontwikkelen. Het volledige potentieel komt pas vrij door; onszelf goed te leren kennen, te leren werken met onze intuïtie en de ruimte krijgen om onze talenten te ontwikkelen.

Zo herken je iemand die zijn volledige potentieel inzet:

Een persoon die zijn potentieel ongestoord heeft kunnen ontwikkelen, herkennen we aan de hieronder beschreven gedragingen:

 • Speelt geen rol, maar is zichzelf
 • Zorgt dat hij/zij helder is in zijn bedoelingen
 • Legt tijdig verantwoording af voor zijn handelen
 • Is transparant
 • Vertelt de waarheid
 • Zorgt dat hij/zij consistent is
 • Erkent tijdig dat hij/zij hulp nodig heeft
 • Geeft steun en energie
 • Heeft inzicht in zijn talenten en competenties
 • Is congruent in spraak en doen (walk your talk)
 • Motiveert en inspireert
 • Houdt rekening met belangen van anderen en verbindt die met zijn eigen belangen
 • Geeft vertrouwen en ruimte
 • Laat los waar mogelijk en houdt de touwtjes in handen waar nodig
 • Geeft grenzen en wensen op een constructieve wijze aan
 • Behaalt resultaten

Stagnatie op persoonlijk en organisatorisch vlak

De dagelijkse realiteit staat daar ver vandaan. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een groot deel van de medewerkers op de automatische piloot werken, moeite hebben om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun werkgebied en vernieuwingen uit de weg gaan. Dit gedrag leidt tot stagnerende organisaties. Als reactie op dit gedrag voeren organisaties de controle en druk op om toch maar de gewenste productiviteit en flexibiliteit te realiseren. Deze reactie leidt niet tot het gewenste resultaat maar tot negatieve bijwerkingen zoals een toename in stress, ontevreden medewerkers en burn-outs. Inmiddels heeft 1 op de 7 medewerkers burn-out klachten en in de leeftijdscategorie 25-35 jaar is dat zelfs 1 op 5.

Persoonlijk leiderschap onontbeerlijk voor innovatieve organisaties

Het is voor veel organisaties 5 voor 12. Willen deze organisaties uit de gevarenzone komen dan is het belangrijk dat ze productiever en innovatiever worden zodat ze mee kunnen bewegen in de snelle wereld van vandaag. Ze dienen zich te transformeren naar een innovatieve werk organisatie.

Geschreven door: trainer Sybren van der Schaar

Offerte aanvragen
Terug naar het blog overzicht