De 5 valkuilen die je liever wilt vermijden bij het trainen van personeel

Kies voor een training of workshop met duurzaam resultaat.

Persoonlijke ontwikkeling van jullie medewerkers vinden jullie belangrijk. Misschien is er stress, zijn er onderlinge conflicten of ontbreekt het aan bepaalde vaardigheden. Voldoende beweegredenen om een training of workshop voor jullie personeel te verzorgen.

Maar waar moet je op letten als je wilt dat het een significante impact heeft die écht een verandering teweeg brengt. Wij willen je graag behoeden voor de 5 meest gemaakte fouten die een bedrijf maakt als ze haar personeel gaat trainen.

De 5 valkuilen die je liever wilt vermijden bij het trainen van personeel

Deze 5 valkuilen je liever wilt vermijden bij het trainen van personeel:

1. Onduidelijke doelen stellen

In de voorbereidende fase, nog voordat jullie een trainingsbureau inschakelen, is het goed om met de betrokken partijen te brainstormen over de doelstellingen. Wat willen jullie bereiken? Waarom is dat belangrijk? Wat gebeurt er als jullie geen actie ondernemen? En wat levert het op als jullie wel een training of workshop aanbieden?

Het antwoord op deze vragen is belangrijker dan hoe je een trainingstraject in gaat richten. Hiervoor kun je een grove opzet maken en dat bespreken met het trainingsbureau. Zij kunnen je adviseren wat er nodig is om het gestelde doel te bereiken.

2. Onvoldoende interne communicatie

Zorg ervoor dat je de deelnemers van de training of workshop betrekt bij de voorbereiding. Organiseer een kick-off, licht jullie keuze toe tijdens een teammeeting of stuur regelmatig een digitale update. Wat ook goed werkt is een persoonlijke intake waarbij je de behoeften inventariseert, het bedrijfsbelang en persoonlijke winst kunt bespreken. Hoe meer betrokkenheid je kunt creëren bij het personeel, hoe groter de kans van slagen.

3. Een standaard training of workshop aanbieden

Een standaard training of workshop afdraaien is geen kunst. Je brengt informatie over, beantwoordt de vragen die aan bod komen en daarna gaat iedereen weer door met hoe hij het eerst deed. Je kunt pas écht het verschil maken als je aansluit bij de groep. Als je de verbinding aangaat, naar ze luistert en hen uitdaagt om een stap te zetten. Dit kan alleen maar als je een programma op maat aanbiedt.

Door goed vooronderzoek weet je welke onderwerpen er aan bod moeten komen. Waar je extra op moet letten tijdens de training of workshop. Timmer het traject niet vast. Zorg voor voldoende ruimte om te schakelen en een flexibele trainingspartner die met je mee kan bewegen al naargelang de behoeften die er op dat moment zijn.

4. Geen behoeften en acties inventariseren

Aan het eind van de training of workshop is iedereen enthousiast. Ze zien in waarom het belangrijk is dat deze training plaatsvond en willen graag bijdragen aan het halen van de gestelde doelen. Een mooi moment om hun commitment vast te leggen in een actieplan. Door de persoonlijke acties te inventariseren, kun je gaan werken met een persoonlijk- en/of team actieplan. Dit plan is een nodige reminder aan de winst die er te halen valt als de veranderingen ook echt doorgevoerd worden.

De behoeften, dus wat is er nodig om de acties uit te kunnen voeren, dienen als hulpmiddel voor de leidinggevenden of HR. Door de behoeften in kaart te brengen weet je aan welke randvoorwaarden je moet voldoen om het gewenste resultaat te bereiken.

5. Te laat of geen opvolging geven

De training of workshop is geweest. Iedereen is vol positieve energie en wil het ook écht anders aan gaan pakken. Maar dan… dan zit je weer in de waan van elke dag en lijken andere taken belangrijker dan wat je tijdens de training of workshop hebt geleerd.

Een te late of geen opvolging is funest. Wat ze geleerd en ervaren hebben ebt weg en er is tijd, geld en energie verloren gegaan. Zonde! Zorg voor tijdige opvolging. Liever nog: integreer het in jullie werkzaamheden. Zorg dat het trainingsonderwerp op de agenda staat tijdens een teammeeting of zet het op de agenda bij functioneringsgesprekken. In sommige gevallen werken intervisiegroepen erg goed. Onderzoek wat er bij jullie organisatie past zodat de training of workshop zijn vruchten af kan werpen.

Geschreven door: Susanne Amoraal

Offerte aanvragen
Terug naar het blog overzicht